ACM兒童詩班周年音樂會2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡介
ACM兒童詩班學員年齡介乎4-16歲,透過音樂敬拜和各
組獻唱,分享學員一年的學習成果。
聚會中更有ACM少年樂隊及少年舞蹈隊參與其中。

購票連結: https://art-mate.net/doc/64379
門票正價: $180/張
(3歲以下不佔座位免費)

日期: 2022年11月12日 (六)
地點: 香港灣仔皇后大道東271號 (循道衞理聯合教會國際禮拜堂)
時間: 下午2:00 / 晚上7:30

查詢
聯絡電話: 2757 7028
聯絡電郵: hkacm.childrenchoir@gmail.com